Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS LOS ANDŽELE

Adresas: 11766 Wilshire Boulevard, Suite 560, Los Angeles, California 90025, USA

plačiau »

Tel. +1 (424) 465 9901
El. paštas

Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2019.01.21 / Atnaujinta 2019.02.20 03:27

Asmens grįžimo dokumentas (AGP) - į Lietuvos Respubliką sugrįžti skirtas vienkartinis kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems tinkamo kelionės dokumento (jį praradus, pasibaigus galiojimo laikui, tapus netinkamu naudotis, JAV gimusiems LR piliečiams, kuriems nebuvo išduotas LR pasas).

AGP išduodamas asmeniškai atvykus į generalinį konsulatą. Registruotis konsuliniam priėmimui nereikia, tačiau prašome iš anksto suderinti atvykimo laiką tel. (424) 465 9901 arba el.p. [email protected] Dokumentai gali būti pateikiami paštu, faksu arba el. paštu, tačiau tokiu atveju AGP turi būti atsiimamas asmeniškai, pateikus dokumentų originalus (jei nebuvo pateikti).

AGP išduodamas ne vėliau negu per 3 dienas, įprastai - tą pačią dieną. Jei dokumentai pateikti asmeniškai, AGP gali būti išsiųstas paštu.

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų.

Tęsti kelionės su AGP ar su juo vykti į kitas, su grįžimu į Lietuvą nesusijusias šalis, negalima. Į dokumentą gali būti klijuojamos vizos.

Reikalingi dokumentai:

  1. Prašymas išduoti AGP;
  2. Dvi asmens amžių atitinkančios nuotraukos (reikalavimus nuotraukoms rasite čia, priimamos ir JAV pasams tinkamos nuotraukos);
  3. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotas dokumentas su asmens duomenimis ir nuotrauka (jeigu turite).
  4. Pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, jei jeigu AGP prašoma išduoti praradus šį dokumentą;
  5. Pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (jei prašomas išduoti AGP vietoj prarasto ar negaliojančio daugiau kaip pusę metų asmens tapatybės dokumento);
  6. Konsulinis mokestis už AGP išdavimą, mokamas banko kortele (išskyrus American Express) arba banko čekiu. Nukentėję nuo nelaimingo atsitikimo ar nusikalstamos veiklos ir praradę banko kortelę asmynys gali mokestį sumokėti grynaisiais pinigais.

AGP išdavimas nepilnamečiams

Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo. Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens. Atsiimdamas AGP užsienyje gimusiam vaikui, vienas iš vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo pasirašo nustatytos formos informacinį pranešimą.

Teisės aktai