Kaip mus rasti?

Tel. +1 (424) 341-8701
El. paštas

Išvykimo iš Lietuvos deklaravimas

Sukurta 2019.01.21 / Atnaujinta 2021.05.07 19:38

Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykstantys iš Lietuvos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, likus 7 darbo dienoms iki numatyto išvykimo privalo deklaruoti savo išvykimą. Jeigu Jūs iš Lietuvos išvykote trumpesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau Jungtinėse Amerikos Valstijose likote gyventi ilgesnį laiką, savo išvykimą galite deklaruoti internetu arba per generalinį konsulatą. Asmuo laikomas deklaravusiu išvykimą nuo deklaravimo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą dienos. Kiekvienas asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą, pildo atskirą deklaraciją.

Išvykimą iš Lietuvos Respublikos galima deklaruoti:

  • Prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų, jei naudojatės Lietuvos bankų internetine bankininkyste arba turite Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę su aktyviu elektroniniu parašu;
  • Asmeniškai atvykus į generalinį konsulatą (prašome iš anksto užsiregistruoti priėmimui);
  • Siunčiant paštu užpildytą ir pasirašytą išvykimo deklaraciją bei galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją Lietuvos generaliniam konsulatui Los Andžele adresu:

Consulate General of the Republic of Lithuania

11766 Wilshire Blvd Ste 560

Los Angeles CA 90025

Reikalingi dokumentai:

  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (galiojantis Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje). Jei asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas prarastas arba negalioja, kartu su išvykimo deklaracija turėtų būti pateiktas prašymas dėl naujo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo.
  • Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracija (pildoma generaliniame konsulate arba siunčiama paštu).

Nepilnamečių asmenų išvykimo iš Lietuvos deklaravimas

Jeigu Jūs turite nepilnamečių vaikų, svarbu už juos pateikti atskirą išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaraciją. Asmens iki 18 metų amžiaus išvykimo deklaraciją užpildo ir pasirašo vienas iš tėvų, o jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) , su kuriuo yra nustatyta nepilnamečio gyvenamoji vieta. Deklaraciją teikiantis vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų pateikia savo bei nepilnamečio vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (globėjai ar rūpintojai papildomai pateikia globą, rūpybą arba atstovavimą patvirtinančius dokumentus). Jei nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis paso ar asmens tapatybės kortelės neturi, bet turi ir kitos valstybės pilietybę, deklaruojant išvykimą iš Lietuvos Respublikos, turi būti pateiktas užsienio valstybės pasas ar tapatybės kortelė.

Asmuo, deklaruojantis išvykimą iš Lietuvos Respublikos ir turintis nepilnamečių vaikų, kurių išvykimo nedeklaruoja, deklaracijos laukelyje „Pastabos“ nurodo asmens, su kuriuo lieka gyventi jo nepilnamečiai vaikai, duomenis – vardą, pavardę, gimimo metus, giminystės ryšį, adresą.

Naudinga informacija

Teisės aktai

Artimiausi renginiai

Naujienlaiškio prenumerata