Kaip mus rasti?

Tel. +1 (424) 341-8701
El. paštas

Notariniai veiksmai

Sukurta 2019.02.01 / Atnaujinta 2020.12.01 10:45

Notariniai veiksmai atliekami tik iš anksto užsiregistravusiems asmeniškai į generalinį konsulatą atvykusiems Lietuvos Respublikos piliečiams, turintiems galiojantį Lietuvos Respublikos pasą. Notariniai veiksmai užsieniečiams, asmenims be pilietybės ir juridiniams asmenims konsulinėje įstaigoje nėra atliekami.

SVARBU: Dėl įgaliojimo ar testamento surašymo ir tvirtinimo būtina iš anksto susisiekti su generaliniu konsulatu el. paštu [email protected] ir suderinti jo tekstą prieš atvykstant į generalinį konsulatą registracijoje numatytu laiku.

Notariniai veiksmai atliekami tą pačią dieną. Jeigu konsuliniam pareigūnui reikia papildomos informacijos ar konsultacijos, iš anksto nesuderinus įgaliojimo teksto notarinių veiksmų atlikimas gali būti atidėtas iki 10 kalendorinių dienų.

Informacija apie dažniausiai atliekamus notarinius veiksmus ir tam reikalingi dokumentai

Kita informacija

Tiek Lietuvos Respublikos, tiek užsienio šalių piliečiai dėl notarinių veiksmų atlikimo gali kreiptis ir į JAV notaro įstaigą (Notary public office). Tam, kad JAV pareigūno patvirtintas dokumentas būtų pripažįstamas Lietuvoje, jis turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir patvirtintas pažyma (Apostille) valstijos sekretoriaus biure.

Sandorius, susijusius su Lietuvoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimu, perdavimu naudotis, įkeitimu ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymu tvirtina tik notarai Lietuvoje, todėl generaliniame konsulate šie sandoriai netvirtinami. Generaliniame konsulate taip pat netvirtinami rašytiniai liudytojo parodymai ir vedybų sutartys.

Konsulinių pareigūnų atsisakymo atlikti notarinius veiksmus pagrindai

 

Artimiausi renginiai

Naujienlaiškio prenumerata