Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS LOS ANDŽELE

Adresas: 11766 Wilshire Boulevard, Suite 560, Los Angeles, California 90025, USA

plačiau »

Tel. +1 (424) 465 9901
El. paštas

Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2015.06.01 / Atnaujinta 2018.10.04 08:51

Konsulinio mokesčio tarifai JAV doleriais:

1. Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą  6
2. Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą:
2.1. Šengeno vizos  69
2.2. nacionalinės vizos (D) 69
2.3. trumpalaikės vizos (C) Rusijos, Ukrainos, Moldovos, Albanijos, Armėnijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus), Makedonijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus) bei Serbijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus)  piliečiams (vadovaujantis sutartimis) 41
2.4. supaprastinto tranzito dokumento, numatyto 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003, nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą 6
3. Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą:
3.1.dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą 58
3.2. dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą 29
3.3. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą 69
4. Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą 116
4.1. Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą su 50 proc. nuolaida asmenims, kuriems taikoma mokestinė lengvata 58
4.2. Už laikino paso išdavimą 58
5. Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą 116
6. Už dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje 23 ((už vieno
dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille))
7. Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą:
7.1. santuokos įregistravimą 116
7.2. vaiko gimimo įregistravimą ir gimimo liudijimo išdavimą  17
7.3. Už civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą 6
8. Už atliekamus notarinius veiksmus:
8.1. sandorių patvirtinimą 35
8.2. dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą 12 už puslapį
8.3. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą 12
8.4. dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį) 35
8.5. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą 35
8.6. asmeninio testamento priėmimą saugoti 58
8.7. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą 35
8.8. jūrinio protesto priėmimą 116
8.9.  dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą 12
9. Už konsulinės pažymos išdavimą 35
10. Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų 23
11. Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą 58
12. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą 35 per mėnesį
13. Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:
13.1. iki 115 eurų vertės 17
13.2. daugiau kaip 115 eurų vertės 23
14. Už sandorių ar pareiškimų surašymą 58

Naujienlaiškio prenumerata