Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS LOS ANDŽELE

Adresas: 11766 Wilshire Boulevard, Suite 560, Los Angeles, California 90025, USA

plačiau »

Tel. +1 (424) 465 9901
El. paštas

Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2015.06.01 / Atnaujinta 2019.03.01 08:40

Konsulinio mokesčio tarifai JAV doleriais:

1. Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą  23  
2. Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą: 0  
2.1. Šengeno vizos  68  
2.2. nacionalinės vizos (D) 68  
2.3. trumpalaikės vizos (C) Rusijos, Ukrainos, Moldovos, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus), Makedonijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus) bei Serbijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus)  piliečiams (vadovaujantis sutartimis) 40  
2.4. supaprastinto tranzito dokumento, numatyto 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003, nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą 6  
3. Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą: 0  
3.1.dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą 57  
3.2. dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą 29  
3.3. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą 68  
4. Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą 114  
4.1. Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą su 50 proc. nuolaida asmenims, kuriems taikoma mokestinė lengvata  57  
4.2. Už laikino paso išdavimą                                                                         57  
5. Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą 114  
6. Už dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje 23 už vieno
dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)
7. Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą:  0  
7.1. santuokos įregistravimą  114  
7.2. vaiko gimimo įregistravimą ir gimimo liudijimo išdavimą  17  
7.3.Už civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą 6  
8. Už atliekamus notarinius veiksmus: 0  
8.1. sandorių patvirtinimą 34  
8.2. dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą 11 už puslapį
8.3. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą 11  
8.4. dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį) 34  
8.5. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą 34  
8.6. asmeninio testamento priėmimą saugoti 57  
8.7. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą 34  
8.8. jūrinio protesto priėmimą 114  
8.9.  dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą 11  
9. Už konsulinės pažymos išdavimą 34  
10. Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų 23  
11. Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą 57  
12. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą 34 per mėnesį
13. Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:  0  
13.1. iki 115 eurų vertės 17  
13.2. daugiau kaip 115 eurų vertės 23  
14. Už sandorių ar pareiškimų surašymą 57