Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

Tel. +1 (424) 341-8701
El. paštas
Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Los Andžele skelbia atranką užimti sekretoriaus (-ės) pareigybę

Sukurta 2020.10.03 / Atnaujinta 2020.10.03 00:44
  Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Los Andžele skelbia atranką užimti sekretoriaus (-ės) pareigybę

  Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Los Andžele skelbia atranką užimti sekretoriaus (-ės) pareigybę. Atrinktam kandidatui bus siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį ir bus mokamas nustatyto dydžio atlyginimas. Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

  Kviečiame keliamus reikalavimus atitinkančius kandidatus iki š.m. spalio 16 d. 17.00 val. Los Andželo laiku atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką elektroniniu paštu [email protected] Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2020 m. spalio mėn. pabaigoje Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Los Andžele patalpose arba nuotoliniu būdu.

  Reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu, anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
  3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
  5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  7. būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
  8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, arba nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

  Pagrindinės sekretoriaus (-ės) funkcijos:

  1. padeda generalinio konsulato vadovui ar priskirtam darbuotojui;
  2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius ir paštu bei el. paštu gaunamą korespondenciją;
  3. teikia konsuliniais klausimais ir bendrojo pobūdžio informaciją interesantams, priima lankytojus;
  4. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
  5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
  6. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
  7. formuoja generalinio konsulato dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
  8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina generalinio konsulato pranešimus žiniasklaidoje;
  9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
  10. sudaro ir nuolat pildo generalinio konsulato kontaktinių asmenų sąrašą;
  11.  atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
  12. atlieka vertimus raštu;
  13. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
  14. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
  15. paruošia generalinio konsulato patalpas, inventorių įvairiems reprezentaciniams renginiams, po jų jas sutvarko ir išplauna indus;
  16. dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;
  17. pildo generalinio konsulato darbuotojų darbo ir kompensuojamo laiko apskaitos žiniaraštį;
  18. kontroliuoja ir prižiūri švaros ir tvarkos palaikymą generalinio konsulato patalpose;
  19. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Privalumas - administracinio darbo patirtis.

  Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected]

  Artimiausi renginiai

  Naujienlaiškio prenumerata