Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS LOS ANDŽELE

Adresas: 11766 Wilshire Boulevard, Suite 560, Los Angeles, California 90025, USA

plačiau »

Tel. +1 (424) 465 9901
El. paštas

LR generalinis konsulatas Los Andžele skelbia atranką į raštvedžio(-ės) pareigybę

Sukurta 2018.05.16 / Atnaujinta 2018.05.16 02:47
  LR generalinis konsulatas Los Andžele skelbia atranką į raštvedžio(-ės) pareigybę

  Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Los Andžele skelbia personalo atranką į raštvedžio(-ės) pareigybę. Atrinktam kandidatui bus mokama Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyto dydžio pareiginė alga. Siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį. Kviečiame keliamus reikalavimus atitinkančius kandidatus iki 2018 m. gegužės 31 d. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką el. paštu [email protected]

  Atrinkti kandidatai bus informuoti ir pakviesti atvykti pokalbiui į Lietuvos generalinį konsulatą Los Andžele.

  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. mokėti bent vieną užsienio kalbą;
  3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
  5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  7. būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
  8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija.

  Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
  1. pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
  2. teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
  3. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
  4. priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
  5. rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
  6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
  7. atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;
  8. formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;
  9. pagal kompetenciją palaiko  ryšius su lietuvių bendruomene;
  10. ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
  11. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Naujienlaiškio prenumerata