Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS LOS ANDŽELE

Adresas: 11766 Wilshire Boulevard, Suite 560, Los Angeles, California 90025, USA

plačiau »

Tel. +1 (424) 465 9901
El. paštas

LR generalinis konsulatas Los Andžele skelbia atranką į sekretoriaus(-ės) pareigybę

Sukurta 2017.10.17 / Atnaujinta 2017.11.06 21:23
  LR generalinis konsulatas Los Andžele skelbia atranką į sekretoriaus(-ės) pareigybę

  Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Los Andžele skelbia personalo atranką į sekretoriaus(-ės) pareigybę. Atrinktam kandidatui bus mokama Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyto dydžio pareiginė alga. Siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį. Kviečiame keliamus reikalavimus atitinkančius kandidatus iki 2017 m. lapkričio 7 d. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką el. paštu [email protected]

  Atrinkti kandidatai bus informuoti ir pakviesti atvykti pokalbiui į Lietuvos generalinį konsulatą Los Andžele.

  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
  1. sugebėti savarankiškai organizuoti darbą, pasirinkti darbo metodus, turėti specialių darbo įgūdžių;
  2. mokėti lietuvių ir anglų kalbas ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens  C1 lygiu;
  3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu) ir naudotis socialinės žiniasklaidos priemonėmis;
  4. būti susipažinusiu su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklą;
  5. būti susipažinusiam su archyvų valdymo tvarka ir išmanyti dokumentų valdymo taisykles;
  6. išmanyti raštvedybos taisykles, žinoti diplomatinio protokolo bei etiketo reikalavimus;
  7. saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis;
  8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduoti leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“.

  Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
  1. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją: užtikrina tvarkingą ir sistemingą ateinančios ir išeinančios korespondencijos registravimą, paskirstymą, išsiuntimą;
  2. siunčia korespondenciją paštu, faksu ar elektroniniu paštu;
  3. sudaro, derina dokumentacijos planus ir aprašus, yra atsakinga už bylų formavimą;
  4. tvarko bylų archyvą bei dokumentacijos plane priskirtas bylas teisės aktų nustatyta tvarka; nustatytais terminais perduoda juos saugojimui į Užsienio reikalų ministeriją, naikina dokumentus pasibaigus saugojimo terminui;
  5. rengia įsakymų, protokolinių notų, raštų projektus, pagal poreikį atsako į elektroniniu paštu gautus institucijų bei piliečių paklausimus;
  6. kopijuoja dokumentus;
  7. užsako kanceliarines prekes;
  8. vykdo generalinio konsulo padėjėjo funkcijas: sudaro generalinio konsulo darbotvarkę, derina ir organizuoja jo susitikimus, kitus generalinio konsulo renginius, svečių priėmimus;
  9. susirašinėja su Lietuvos ir JAV institucijomis, užsienio šalių diplomatinėmis atstovybėmis konsulato veiklos klausimais;
  10. atsiliepia į besikreipiančių asmenų telefonų skambučius ir teikia atsakymus į bendro pobūdžio paklausimus;
  11. teikia besikreipiantiems asmenims bendrą informaciją telefonu ir raštu, skelbia informaciją konsulato internetinėje svetainėje;
  12. nuolat pildo ambasados kontaktinių asmenų sąrašą;
  13. rengia įvairius generalinio konsulato kultūrinio, protokolinio ir šviečiamojo pobūdžio renginius, kitus kultūrinius ir verslo projektus;
  14. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos rinkimus bei referendumus ir pan.;
  15. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio generalinio konsulo tarnybinius pavedimus.

  Privalumas: panaši darbo patirtis.