Kaip mus rasti?

Tel. +1 (424) 341-8701
El. paštas

Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2019.01.21 / Atnaujinta 2022.08.13 01:03

Asmens grįžimo dokumentas (AGP) - į Lietuvos Respubliką sugrįžti skirtas asmens kelionės dokumentas, išduodamas užsienio valstybėje esantiems asmenims, jei jie prarado kelionės dokumentą, jis tapo netinkamu naudoti, pasibaigė jo galiojimo laikas, taip pat JAV gimusiems nepilnamečiams LR piliečio vaikams, neturintiems galiojančio kelionės dokumento. Asmens grįžimo pažymėjimas taip pat išduodamas Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų ieškomiems Lietuvos piliečiams, kuriems negali būti išduodamas pasas ar asmens tapatybės kortelė, bei piliečiams, kuriems taikoma kardomoji priemonė - dokumentų paėmimas.

AGP išduodamas asmeniškai atvykus į generalinį konsulatą. Laikinai JAV viešintiems piliečiams, praradusiems asmens dokumentus, registruotis konsuliniam priėmimui nereikia, tačiau prašome iš anksto suderinti atvykimo laiką telefonu arba elektroniniu paštu. Nuolat JAV gyvenantys piliečiai dėl AGP išdavimo turi iš anksto internetu registruotis konsuliniam priėmimui. 

Dokumentai taip pat gali būti pateikiami registruotu paštu, per kurjerį arba el. paštu ([email protected]; prašymas turi būti pasirašytas ir nuskenuotas, prie jo pridėtos nustatytų dokumentų skenuotos kopijos ir skaitmeninės nuotraukos), tačiau tokiu atveju AGP turi būti atsiimamas asmeniškai, pateikus dokumentų originalus. Išimties atveju, jei asmuo, pateikęs prašymą registruotu paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu, dėl objektyvių priežasčių (ligos, negalios, taikomų valstybės sienų kirtimo ir (arba) judėjimo jų teritorijose ribojimų ir kt.) negali atvykti į generalinį konsulatą asmeniškai atsiimti AGP, iš anksto suderinus ir gavus konsulinio pareigūno leidimą asmens tapatybė gali būti patvirtinta ir dokumentų originalai patikrinami nuotoliniu būdu.

AGP išduodamas ne vėliau negu per 3 dienas, paprastai - tą pačią dieną. Jei dokumentai pateikti asmeniškai arba asmens tapatybė ir dokumentų originalai patikrinti nuotoliniu būdu, AGP gali būti išsiųstas paštu (reikia pateikti apmokėtą registruotą, sau adresuotą atgalinį USPS arba UPS voką. FedEx prašome nenaudoti).

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, ne ilgiau kaip 15 dienų.

Tęsti kelionės su AGP ar su juo vykti į kitas, su grįžimu į Lietuvą nesusijusias šalis, negalima. Į dokumentą gali būti klijuojamos vizos.

Reikalingi dokumentai:

  1. Prašymas išduoti AGP;
  2. Dvi asmens amžių atitinkančios nuotraukos (reikalavimus nuotraukoms rasite čia, priimamos ir JAV pasams tinkamo dydžio nuotraukos);
  3. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotas dokumentas su asmens duomenimis ir nuotrauka (jeigu turite);
  4. Pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, jeigu AGP prašoma išduoti praradus šį dokumentą;
  5. Konsulinis mokestis už AGP išdavimą, mokamas banko kortele (išskyrus American Express) arba "money order" (siunčiant prašymą paštu). Nukentėję nuo nelaimingo atsitikimo ar nusikalstamos veiklos ir praradę banko kortelę asmenys išimties atveju gali mokestį sumokėti grynaisiais pinigais.

AGP išdavimas nepilnamečiams

Jei AGP reikalingas užsienio valstybėje gimusiam nepilnamečiam vaikui, kurio tėvai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. Prašymas;
  2. Jei vaiko gimimas nėra įtrauktas į apskaitą Lietuvoje, – JAV išduotas gimimo liudijimas, patvirtintas pažyma (Apostille);
  3. Dvi asmens amžių atitinkančios nuotraukos (reikalavimus nuotraukoms rasite čia, priimamos ir JAV pasams tinkamo dydžio nuotraukos);
  4. Vieno iš tėvų asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas.

Nepilnamečio asmens iki 2 metų amžiaus vardu prašymą ir dokumentus pateikia vienas iš tėvų arba globėjas (rūpintojas) ar nepilnametį asmenį kelionėje lydintis asmuo, turintis notaro patvirtintą vieno iš tėvų sutikimą keliauti, arba kitas teisėtas atstovas. Nepilnamečio asmens teisėtas atstovas pateikia savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Nepilnamečio asmens iki 2 metų amžiaus dalyvavimas pateikiant prašymą ir dokumentus nėra privalomas.

Nepilnamečio asmens nuo 2 iki 16 metų amžiaus vardu  prašymą ir dokumentus pateikia vienas iš tėvų arba globėjas (rūpintojas) ar nepilnametį asmenį kelionėje lydintis asmuo, turintis notaro patvirtintą vieno iš tėvų sutikimą keliauti, arba kitas teisėtas atstovas, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui asmeniui. Nepilnamečio asmens teisėtas atstovas pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Nepilnametis asmuo, kuriam sukako 16 metų, prašymą ir dokumentus pateikia pats. Jei jam anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas ir jam nėra sukakę 18 metų, jo asmens tapatybę patvirtina vienas iš tėvų, pateikdamas savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikdamas paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Atsiimdamas AGP užsienyje gimusiam vaikui, vienas iš vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo turi susipažinti su informaciniu pranešimu.

Teisės aktai

Artimiausi renginiai

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha