Kaip mus rasti?

Tel. +1 (424) 341-8701
El. paštas

Užsienyje sudarytos santuokos ar ištuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Sukurta 2019.01.21 / Atnaujinta 2021.06.21 19:26

Lietuvos Respublikos piliečiai po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistravę arba nutraukę santuoką, privalo ją įtraukti į apskaitą Lietuvoje. Įtraukus santuoką arba ištuoką į apskaitą, piliečiams pageidaujant, gali būti išduodamas santuokos sudarymo akto arba ištuokos akto įrašą liudijančio įrašo išrašas.

Į apskaitą Lietuvoje įtraukiamos tik tos santuokos, kurios užsienio valstybėse įregistruotos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytų santuokos sudarymo sąlygų.

Jeigu prieš dabartinę santuoką užsienio valstybėje buvo sudarytos kitos ištuokos ar santuokos, kurios nebuvo įtrauktos į apskaitą Lietuvoje, jas visas taip pat reikia įtraukti į apskaitą Lietuvoje.

Užsienyje sudarytą ar nutrauktą santuoką įtraukti į apskaitą Lietuvoje galima:

  • asmeniškai atvykus į generalinį konsulatą arba civilinės metrikacijos įstaigą Lietuvoje (generaliniame konsulate būtina išankstinė registracija);
  • internetu per elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS (jei Lietuvoje naudojatės elektronine bankininkyste arba turite elektroninę atpažinties priemonę);
  • registruotu paštu/per kurjerį (prašymas ir dokumentai turi būti siunčiami ne generaliniam konsulatui, o tiesiogiai civilinės metrikacijos įstaigai Lietuvoje, todėl rekomenduojame dėl reikalingų dokumentų iš anksto susisiekti su atitinkama civilinės metrikacijos įstaiga).

Reikalingi dokumentai

Kreipiantis į generalinį konsulatą dėl užsienyje sudarytos ar nutrauktos santuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, reikia iš anksto užsiregistruoti priėmimui ir asmeniškai pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą įtraukti į apskaitą užsienyje sudarytą santuoką arba ištuoką;
  • Galiojantį Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę (SVARBU: jeigu pasas negalioja, prieš įtraukiant santuoką į apskaitą reikia užsakyti naują pasą);
  • Galiojantį sutuoktinio pasą arba asmens tapatybės kortelę (apskaitant santuoką);
  • Apskaitant santuoką - JAV (ar kitoje užsienio valstybėje) išduotą santuokos liudijimą, išverstą į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: “Tvirtinu, kad gerai moku anglų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš anglų kalbos”, parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo) ir patvirtintą pažyma Apostille (kreipkitės į dokumentą išdavusios JAV valstijos sekretoriaus biurą). Santuokos liudijimas turi būti originalus arba notariškai patvirtinta kopija (dokumentas iškart grąžinamas asmeniui). Jeigu santuoka sudaroma nebe pirmą kartą ir ištuoka buvo įregistruota tik užsienio valstybėje, reikia pateikti ir užsienio valstybės išduotą ištuokos liudijimą, patvirtintą pažyma Apostille ir išverstą į lietuvių kalbą.  Jei duomenų apie sutuoktinį nėra Gyventojų registre, civilinės metrikacijos įstaiga gali paprašyti pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus).
  • Apskaitant ištuoką – užsienio valstybės institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį santuokos nutraukimo procedūros užbaigimą (pavyzdžiui, įsiteisėjusį JAV teismo sprendimą dėl ištuokos). Šis dokumentas turi būti patvirtintas pažyma Apostille (kreipkitės į atitinkamos JAV valstijos sekretoriaus biurą) ir išverstas į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: "Tvirtinu, kad gerai moku anglų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš anglų kalbos", parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Į lietuvių kalbą gali būti išversta tik teismo sprendimo rezoliucinė dalis, jeigu remdamasi ta informacija civilinės metrikacijos įstaiga galės įtraukti į apskaitą civilinės būklės aktą (teismo pavadinimas, teismo sprendimo data, teismo sprendimo įsiteisėjimo data, buvusių sutuoktinių vardai ir pavardės ir pan.). Jei nutraukta santuoka buvo registruota tik užsienio valstybėje, visų pirma į apskaitą įtraukiama santuoka, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje;
  • Jei po santuokos ar ištuokos pageidaujate pakeisti pavardę (jeigu nauja pavardė nėra nurodyta santuokos/ištuokos liudijime) – prašymą dėl vardo ir (ar) pavardės keitimo (prašymo pildymo pavyzdys);
  • Konsulinį mokestį už santuokos/ištuokos įtraukimą į apskaitą, išrašo išdavimą (jei prašoma išduoti santuokos arba ištuokos aktą liudijančio įrašo išrašą), mokamą banko kortele (išskyrus American Express). Jeigu po santuokos įtraukimo į apskaitą pageidaujama įgyti bendrą su sutuoktiniu pavardę (kai nauja pavardė neįrašyta JAV išduotame santuokos liudijime), taip pat reikia sumokėti konsulinį mokestį už pavardės keitimą (civilinės būklės aktų įrašų pakeitimą).

Sutuoktinių pavardės

Abu sutuoktiniai turi teisę pasilikti iki santuokos turėtą savo pavardę, pasirinkti kito sutuoktinio pavardę kaip bendrą pavardę arba pasirinkti dvigubą pavardę, kai prie savo pavardės prijungiama sutuoktinio pavardė. Kai moteris pasirenka ar prie savo pavardės prisijungia sutuoktinio pavardę, jai suteikiama moteriška pavardės forma (su priesaga –ienė, -(i)uvienė arba –ė). Kai vyras pasirenka ar prie savo pavardės prisijungia sutuoktinės mergautinę pavardę, jam suteikiama vyriška pavardės forma, jai – moteriška pavardės forma. Kai vienas iš sutuoktinių turi dvinarę (daugianarę pavardę), kitas iš sutuoktinių gali pasirinkti vieną iš kito sutuoktinio dvinarės (daugianarės) pavardės savarankiškų dėmenų arba sudaryti dvigubą pavardę iš turimos vienanarės ir sutuoktinio dvinarės (daugianarės) pavardės dėmens.

Vyrišką sutuoktinio pavardės formą po JAV sudarytos santuokos moteris gali įgyti, jei nuolat gyvena JAV ir šioje šalyje yra užbaigta pavardės pakeitimo procedūra (įsigalioję teismo sprendimai, nauja pavarde išduotas leidimas nuolat gyventi JAV arba JAV pasas). Lietuvos Respublikos piliečių pavardės dokumentuose rašomos tik lietuviškomis raidėmis (X, W, Q transkribuojamos į KS, V, ir t.t.). Užsienio valstybių piliečių bei asmens vardai ir pavardės liudijimuose rašomi juos paraidžiui perrašant be šalutinių (diakritinių) ženklų.

Artimiausi renginiai

Naujienlaiškio prenumerata