Kaip mus rasti?

Tel. +1 (424) 341-8701
El. paštas

Laikinas pasas

Sukurta 2019.01.21 / Atnaujinta 2022.08.13 01:10

Laikinas pasas – asmens kelionės dokumentas, kuris gali būti išduodamas užsienio valstybėje esančiam ir pageidaujančiam tęsti kelionę Lietuvos Respublikos piliečiui, kuriam Lietuvos Respublika yra išdavusi asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą. Kelionės tęsimu nelaikoma, jeigu nuolat gyvenate JAV arba ketinate keliauti JAV viduje (šiuo atveju turite kreiptis dėl paso keitimo įprasta tvarka).

  • Laikinas pasas gali būti išduodamas, jei piliečiui išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas buvo prarastas, tapo netinkamas naudoti, pasibaigė jo galiojimo laikas, pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento.
  • Su šiuo dokumentu galima tęsti kelionę į tikslo šalį negrįžtant į Lietuvą.
  • Laikinas pasas išduodamas ne vėliau nei per 3 dienas,  įprastai - tą pačią dieną.
  • Jis galioja ne ilgiau nei 1 metus (galiojimo trukmę reikia pagrįsti).
  • Dokumentą privaloma grąžinti konsulinei įstaigai arba migracijos tarnybai, jeigu atsiimamas naujas pasas ar asmens tapatybės kortelė ar išnyksta priežastys, dėl kurių jam buvo išduotas laikinas pasas.
  • Laikinas pasas išduodamas asmeniškai atvykus į generalinį konsulatą. Laikinai JAV viešintiems piliečiams registruotis konsuliniam priėmimui nereikia, tačiau prašome atvykimo laiką iš anksto suderinti telefonu arba elektroniniu paštu. Nuolat gyvenantys JAV piliečiai gali kreiptis dėl paso keitimo įprasta tvarka.

Reikalingi dokumentai

Prašydamas išduoti laikiną pasą, pilietis turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą (jei turite);
  2. Pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (gali būti užpildytas generaliniame konsulate);
  3. Kelionę ir jos trukmę bei prašomo išduoti laikino paso galiojimo terminą (nuo 1 iki 12 mėn.) pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, skrydžių bilietus). Prašome iš anksto susisiekti su valstybių, per kurias tęsite kelionę, diplomatinėmis atstovybėmis ar užsienio reikalų ministerijomis dėl jų reikalavimų asmens dokumentų galiojimo trukmei (pavyzdžiui, tam tikros valstybės reikalauja, kad kelionės dokumentas galiotų iki išvykimo dienos, o kitos - mažiausiai 6 mėnesius po išvykimo dienos);
  4. Konsulinį mokestį už laikino paso išdavimą, mokamą banko kortele (išskyrus American Express) .

Nepilnamečio asmens iki 16 metų amžiaus prašymą ir dokumentus dalyvaujant pačiam nepilnamečiui pateikia jo teisėtas atstovas, kuris pateikia atstovavimą ir savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Vaikui iki dviejų metų dalyvauti neprivaloma.

Teisės aktai

Artimiausi renginiai

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha