Kaip mus rasti?

Tel. +1 (424) 341-8701
El. paštas

Pilietybė

Sukurta 2019.01.26 / Atnaujinta 2021.11.11 21:16

SVARBU: Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. visi prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir pranešimas apie kitos valstybės pilietybės įgijimą pateikiami tik per Lietuvos migracijos informacinę sistemą  MIGRIS adresu www.migracija.lt. (per visas naršykles, išskyrus Internet Explorer). 

Jeigu asmuo, pildydamas prašymus dėl:

  • Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo,
  • Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka,
  • Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo (asmuo, kuris Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo gimdamas arba kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo atkurta arba suteikta supaprastinta tvarka ir kuris po to jos neteko),

arba teikdamas:

  • prašymą leisti prisiekti Lietuvos Respublikai,
  • prašymą išduoti ar pakeisti teisės atkurti pilietybę pažymėjimą arba prašymą išduoti ar pakeisti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą,  

MIGRIS sistemoje nurodys, kad atvyks į konsulinę įstaigą pateikti įkeltų dokumentų originalus, prašymą gavęs Migracijos departamentas atliks išankstinį dokumentų vertinimą. Jeigu nebus trūkumų, Migracijos departamentas per MIGRIS asmeniui išsiųs pranešimą, kad asmuo per 4 mėnesius turi asmeniškai atvykti į konsulinę įstaigą ir pateikti įkeltų dokumentų originalus. Tik gavęs tokį pranešimą asmuo galės registruotis priėmimui į konsulinę įstaigą. 

Asmuo per MIGRIS užpildęs prašymą dėl:

  • Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo,
  • vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės,
  • taip pat teikdamas pranešimą apie kitos valstybės pilietybės įgijimą,

galės iš karto registruotis priėmimui į konsulinę įstaigą pateikti įkeltų dokumentų originalus, be išankstinio Migracijos departamento vertinimo. 

Daugiau informacijos apie Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimą rasite čia; apie dokumentų pateikimą ─ čia.

Konsuliniai mokesčiai Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje:

  • dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimą ir perdavimą  - 100 eurų arba ekvivalentas užsienio šalies valiuta,
  • dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą - 60 eurų arba ekvivalentas užsienio šalies valiuta.

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, yra Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas.

Papildoma informacija:

 

 


 

Artimiausi renginiai

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha