Kaip mus rasti?

Tel. +1 (424) 341-8701
El. paštas

JAV gyvenančių nepilnamečių išvežimas nuolatiniam gyvenimui į Lietuvos Respubliką

Sukurta 2019.06.27

Ši informacija gali būti aktuali, jei Lietuvos Respublikos piliečio nepilnamečio vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta yra JAV, tačiau vienas iš tėvų ketina išvežti vaiką nuolatiniam gyvenimui į Lietuvą.

Ketinant išvykti nuolatiniam gyvenimui į kitą valstybę kartu su vaiku, nesulaukusiu 16 metų amžiaus, kai kitas iš vaiko tėvų nevyksta kartu, dar iki šio išvykimo privaloma išspręsti klausimą dėl teisėto vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos pakeitimo.

Jeigu vaikas nuolat/ilgą laiką gyveno JAV, ir pagal JAV teisės aktus ir (arba) JAV teismo/kompetentingos institucijos sprendimą vaiko globos teisės priklauso abiem jo tėvams, vienas iš vaiko tėvų, ketinantis išvežti vaiką nuolatiniam gyvenimui į Lietuvos Respubliką, privalo gauti rašytinį kito iš tėvų arba JAV teismo sutikimą/leidimą šiam išvežimui. Priešingu atveju tas iš tėvų, be kurio sutikimo vaikas buvo išvežtas nuolatiniam gyvenimui į Lietuvos Respubliką, įgyja teisę reikalauti neteisėtai išvežto vaiko sugrąžinimo į nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę vadovaujantis Hagos konvencijos nuostatomis. Vaiko tėvams nesutariant dėl vaiko persikėlimo nuolatiniam gyvenimui į Lietuvos Respubliką, tėvai kilusį ginčą turėtų spręsti teismine tvarka, kreipiantis į JAV kompetentingą teismą. Tik teismui davus leidimą išvežti vaiką į Lietuvos Respubliką be kito iš tėvų sutikimo, vaiko išvykimas nuolatiniam gyvenimui į Lietuvą galėtų būti laikomas teisėtu.

Neteisėtas vaiko išvežimas ir (ar) laikymas – tai situacijos, kai vienas iš vaiko tėvų išveža vaiką iš įprastinės vaiko gyvenamosios vietos valstybės į kitą valstybę be kito vaiko tėvo (motinos) sutikimo ar teismo leidimo (neteisėtas išvežimas) arba pasilieka užsienio valstybėje ilgesnį laiką negu buvo duotas kartu nevykstančio tėvo (motinos) sutikimas (neteisėtas laikymas). Kiekvienu atveju sprendžiant, ar vaiko išvykimas į kitą šalį yra laikinas/nuolatinis, yra vertinamos faktinės vaiko išvykimo į kitą valstybę aplinkybės, atkreipiant dėmesį į išvykimo trukmę ir tikslą.

Jei vaikas vyksta į turistinę kelionę, lanko giminaičius atostogų metu, vyksta gydytis ir pan., tačiau neketina toje šalyje įsikurti, laikoma, kad išvykimas yra laikinas. Tuo atveju, kai vaikas išregistruojamas iš ugdymo, gydymo įstaigos nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje arba įrašomas į ugdytinių sąrašus kitoje valstybėje, registruojamas gydymo įstaigoje ir pan., išvykimas laikomas nuolatiniu.

Jei turite klausimų, susijusių su nepilnamečių išvežimu nuolatiniam gyvenimui į Lietuvos Respubliką, rekomenduojame kreiptis į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (el.p. [email protected], tel. +370 5 2310928).

 

 

Artimiausi renginiai

Naujienlaiškio prenumerata