Kaip mus rasti?

Tel. +1 (424) 341-8701
El. paštas

Prisijunk prie bendruomenės

Sukurta 2015.03.24 / Atnaujinta 2020.03.30 11:52

Bendruomenės

Pavadinimas JAV lietuvių bendruomenė
Pirmininkė Sigutė Šimkuvienė
Adresas 43 Anthony St., New Haven, CT 06515
Telefono numeris (203) 415-7776
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė http://www.javlb.org
Pavadinimas JAV lietuvių bendruomenės apygardos ir apylinkės
Interneto svetainė lithuanian-american.org

Lituanistinės mokyklos

Pavadinimas Bernardo Brazdžionio lituanistinė mokykla
Vadovė Dalyte Brazdžionytė-Lovett
Adresas 1782 Wolverine Way, Vista, CA 92084, USA
Telefono numeris (+1 760) 715 6436
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.lithsd.org
Pavadinimas Suburban lietuvių mokykla „Žiburėlis“
Vadovė Žibutė Mačiulis
Adresas 14911, 127th Street, Lemont, IL 60439, USA
Telefono numeris (+1 630) 257 8891
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.ziburelis.org
Pavadinimas Niujorko Maironio lituanistinė mokykla
Vadovė Rasa Savičiūtė-Sprindys
Adresas St. Francis of Paola, 206 Skillman Ave, Brooklyn, NY, 11211, USA
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.nymaironiomokykla.org
Pavadinimas Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinė šeštadieninė mokykla
Vadovė Marija Sandanavičiūtė Newsom
Adresas 2718 St. George St., Los Angeles, CA, 90027, USA
Telefono numeris (+1 310) 553 2836
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.lamokykla.com
Pavadinimas Orange County Lithuanian school
Vadovė Vilma Remeikaitė McDaniel
Adresas Woodbury Elementary school, 125 Great Lawn, Irvine, CA, USA
Telefono numeris (+1 949) 212 6610
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.oclithuanianschool.com
Pavadinimas „Vyturėlis“
Vadovė Rita Anceravičienė
Adresas 1471 South Parker Road, Denver, CO 80231, USA
Telefono numeris (+1 720) 289 5615
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Saulėto kranto lituanistinė mokykla
Vadovė Renata Armalaitė
Adresas 44 Cocoanut Row, Palm Beach, FL 33480, USA
E. pašto adresai [email protected]; [email protected]
Pavadinimas Lituanistinė mokykla „Saulutė“
Vadovė Jūratė Navickas
Adresas 4880 46th Ave. N., St. Petersburg, FL33714, USA
Telefono numeris (+1 727) 8217055
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.saulute.com
Pavadinimas Atlantos lituanistinė mokykla "Saulė"
Vadovė Virginija Šileikaitė-Thoresen
Adresas Catholic Church of St. Ann, 4905 Roswell Rd. Marietta, GA 30062, USA
Telefono numeris (+1 770)891 3984
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.saulesmokykla.org
Pavadinimas Čikagos lituanistinė mokykla
Vadovė Jūratė Dovilienė
Adresas 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636, USA
Telefono numeris (+1 773) 778 7500
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.cikagoslituanistinemokykla.org
Pavadinimas Maironio lituanistinė mokykla
Vadovė Svajonė R. Kerelytė
Adresas 14911, 127th Street, Lemont, IL 60439, USA
Telefono numeris (+1 630) 240 3343
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.maironis.org
Pavadinimas Mokykla „Pipirų ratelis“
Vadovė Elytė Rėklaitis
Adresas Pasaulio Lietuvių Centras, Lemont, IL, USA
Telefono numeris (+1 708) 403 7858
Pavadinimas Rasos lituanistinė mokykla
Vadovė Jūratė Liutkienė
Adresas 1313 N. Mill St., Naperville, IL 60563, USA
Telefono numeris (+1 630) 440 1090
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.rasoslituanistinemokykla.org
Pavadinimas Gedimino lituanistinė mokykla
Vadovė Violeta Rutkauskienė
Adresas 10 South Lake Street, Mundelein, IL 60060, USA
Telefono numeris (+1 847) 244 4943
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.cikagossiaurietis.com
Pavadinimas Indianapolio lituanistinė mokykla
Vadovė Inga Paegle
Adresas c/o Trader's Point Christian Academy, 6600 Indianapolis Road, Whitestown IN 46075, USA
Telefono numeris (+1-317) 641 5277
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.indylt.org
Pavadinimas Bostono lituanistinė mokykla
Vadovė Gaila Urbonaite-Narkevičienė
Adresas 250 Brook Rd., Milton, MA, USA
Telefono numeris (+1 978) 766 5216
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.blsm.org
Pavadinimas Detroito "Žiburio" lituanistinė mokykla
Vadovė Vida Pekorienė
Adresas 25335 West Nine Mile Road, Southfield, MI 48033, USA
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Martyno Mažvydo mokykla
Vadovė Rita Urbonienė
Adresas 165 McKnight Rd N 319, Saint Paul, MN 55119, USA
Telefono numeris (+1 952) 200 8743
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.lacmn.org
Pavadinimas Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla
Vadovė Neila Baumilienė
Adresas Our Redeemer Lutheran Church and School, 269 Main Road, Aquebogue, NY 11931, USA
Telefono numeris (+1 631) 204 1329
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.akazickasls.org
Pavadinimas Edvardo Gervicko lituanistinė mokykla
Vadovė Aušra Clifford
Adresas 242 Mill Hollow Crossing, Rochester, NY 14612, USA
Interneto svetainė www.lhsr.org
Pavadinimas Dr. V. Kudirkos lituanistinė mokykla
Vadovė Lilija Lazebnik
Adresas 214 Ripley Place, Elizabeth, NJ 07206, USA
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.njlituanistine.org
Pavadinimas Lituanistinė mokykla „Lietuvėlė“
Vadovė Auksė Motto
Adresas 4 Cross St. & Veterans Hwy., Jackson, NJ 05827, USA
Telefono numeris (+1 551) 574 1806
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.lietuvele.org
Pavadinimas Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla
Vadovė Aida O'Meara
Adresas 18021 Marcella Rd., Cleveland, OH 44119, USA
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas JCC of Greater Washington
Vadovė Jūratė Bujanauskas
Adresas 6125 Montrose Road, Rockville, MD 20852, USA
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.kdlmdc.org
Pavadinimas Vaivos Vebraitės lietuviška mokykla
Vadovė Dzina Inkratienė
Adresas 53 Capitol Avenue, Hartford, CT 06106, USA
Telefono numeris (+1 203) 469 2146
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Mokykla „Baltijos krantas“
Vadovė Venta- Civinskaitė Norris
Adresas 1433 Hamilton Ave, NW Grand Rapids , MI 49504, USA
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Mokykla „Aitvaras“
Vadovas Žygintas Binkis
Adresas Xavier University, Cincinnati, OH, USA
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lino lituanistinė mokykla „Saulutė“
Vadovė Inga Dabašinskaitė
Adresas Ronald United Methodist Church, 17839 Aurora Ave N., Seattle, WA 98133, USA

Kolektyvai, draugijos, asociacijos, centrai

Pavadinimas Lietuvių fondas
Tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas
Adresas 14911 127th St., Lemont, IL 60439
Telefono/fakso numeris (+1 630) 257-1616, (+1 630) 257-1647
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė http://www.lithuanianfoundation.org
Pavadinimas Tautos fondas
Pirmininkas Gintautas Žemaitis
Adresas 307 West 30th Street, New York, NY 10001-2703, USA
Telefono/fakso numeris (+1 212) 868-5860, (+1 212) 868-5815
Skype TautosFondasNYC
Interneto svetainė www.tautosfondas.org
Pavadinimas Lietuvių geneologų draugija
E. pašto adresas [email protected]; [email protected]
Interneto svetainė www.lithuaniangenealogy.org
Pavadinimas Lituanistikos tyrimų ir studijų centras
Adresas 5600 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636-1039, USA
Telefono/fakso numeris +1-773-434-4545, +1-773-434-9363
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė http://www.lithuanianresearch.org
Pavadinimas Balzeko lietuvių kultūros muziejus
Muziejaus vadovas Stanley Balzekas, Jr.
Adresas 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629
Telefono numeris (+1 773) 582-6500
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė http://www.balzekasmuseum.org
Pavadinimas Lietuvos vyčiai
Interneto svetainė www.knightsoflithuania.com
Pavadinimas Amerikos lietuvių teisininkų asociacija
Pirmininkė Patricia A. Streeter
Adresas 221 North Main Street, Suite 300, Ann Arbor, Michigan 48104
Telefono/fakso numeris 734.222.0088, 734.769.2196
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.javadvokatai.org
Pavadinimas Šiaurės Amerikos ateitininkų federacija
Adresas 12690 Archer Ave., Lemont, IL 60439
Telefono numeris (+1 630) 257-9769, (+1 781) 383-6081
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė http://www.ateitis.org
Pavadinimas Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga
Adresas Balzekas Museum of Lithuanian Culture, 6500 S. Pulaski, Chicago, IL
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Amerikos lietuvių kultūros archyvas
Adresas 37 Mary Crest Dr., Putnam, CT 06260
Telefono numeris (+ 1 860) 928-5197
Pavadinimas Pasaulio lietuvių centras
Adresas 14911 127th St., Lemont, IL 60439
Telefono numeris (+ 1 630) 257-8787
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.lithuanianworldcenter.org
Pavadinimas Jaunimo centras
Adresas 5600 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636
Telefono numeris (+1 773) 778-7501
Pavadinimas Filadelfijos lietuvių namai
Adresas 2715 East Allegheny Ave., Philadelphia, PA 19134
Interneto svetainė www.phillylac.org
Pavadinimas Lietuvių tautiniai namai
Adresas 3352 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
Telefono numeriai (+1 323) 661-7605; (+ 1 323) 667-3080
Pavadinimas Lietuvių klubas
Adresas 4880 46th Ave North, St. Petersburg, FL 33714
Telefono numeris (+1 727) 525-2924
Pavadinimas Lietuvių švietimo ir kultūros centras
Telefono numeris (+1 561) 207-0433
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lietuvių klubas
Adresas 877 East 185 St., Cleveland, Ohio 44119
Pavadinimas Amerikos lietuvių klubas
Adresas Talisman Hall, 10433 Talisman Rd., Sun City, AZ
Telefono numeris (+1 602) 584-9728
Pavadinimas Lietuvių namai
Adresas 851-853 Hollins St., Baltimore, MD 21201
Telefono numeris (+1 410) 685-5787
Pavadinimas Los Andželo lietuvių liaudies šokių ansamblis „Spindulys“
Vadovė Danguolė R. Varnienė
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.spindulys.com
Pavadinimas Los Andželo pramoginių šokių ansamblis „Retro“
Vadovė Sigita Barysiene
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Los Andželo Dramos sambūris
Vadovas Algimantas Žemaitis
Telefono numeris (+1 310)-452-0027
Pavadinimas Los Andželo Teatras „Sezonų pauzės“
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių liaudies šokių ansamblis „Lietuvos Vyčiai“
Vadovė Lidija Ringienė
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių liaudies šokių grupė „Grandis“
Vadovė Violeta Smieliauskaitė Fabianovič
Telefono numeris (+1 1708) 422-3556
E. pašto adresas poniavio[email protected]
Pavadinimas Lemonto lietuvių liaudies šokių grupė „Spindulys“
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.spindulyslemont.org
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių  grupė „Suktinis“
Vadovai Vidmantas Strižigauskas, Salomėja Radonovienė
E. pašto adresas gruodž[email protected]
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė „Vėjava“
Vadovas Algirdas Vosylius
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė  „Žaibas“
Vadovė Asta Šepetytė
Telefono numeris (+1 608) 221-0316
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Gedimino lietuvių lituanistinės mokyklos tautinių šokių grupė
Vadovė Irena Rutkauskienė
Adresas 2833 W. Grove Ave., Waukegan, IL   60085
Telefono numeris (+1 847) 244 4943
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė  „Klumpė“
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė „Lietutis“
Vadovė Zita Burneikytė Petkienė
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė „Sambūris“
Vadovė Daiva Veitaitė-Neidhardt
Telefono numeris (+1 508) 359-7891
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė „Aušrinė“
Vadovas Saulius Garalevičius
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė „Malūnas“
Vadovas Rytis Grybauskas
Interneto svetainė www.malunas.com
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė  „Žilvinas“
Vadovė Estera Bendžiutė-Washofsky
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė „Linas“
Vadovė Sandy Kuprenas
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Scottsdale lietuvių liaudies šokių grupė „Saulė“
Vadovė Dalia Zylytė-Motiejūnienė
Telefono numeris (+1 602) 493-8473
Pavadinimas San Diego lietuvių liaudies šokių grupė „Jūra“
Vadovai Stasys ir Giedrė Milašiai
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Kansas Sičio lietuvių liaudies šokių grupė „Aidas“
Vadovė Anita M. Strumilienė
Telefono numeris (+1 913) 299-1453
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Denverio lietuvių liaudies šokių grupė "Rūta"
Vadovė Antanina Bulotienė
Telefono numeris (+1 303) 770-6687
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Hartfordo lietuvių liaudies šokių grupė „Berželis“
Vadovė Dalia Dzikienė
Telefono numeris (+1 860) 521-6028
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas West Haveno lietuvių liaudies šokių grupė  „Vėtra“
Vadovė Nancy Pawasauskas
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Bostono vyrų sekstetas
Vadovė Daiva Navickienė
Telefono numeris (508) 998-9351
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Klyvlendo Dievo Motinos parapijos choras „Exultate“
Vadovė Rita Kliorienė
Adresas 24985 Pleasant Trail, Richmond Heights, OH 44143
Pavadinimas Lietuviškų šokių grupė "Švyturys"
Vadovė Aušrinė Širvinskienė
Adresas 5830 Marine Pkwy, Mentor on the Lake, OH 44060
Pavadinimas Klyvlendo jaunimo choras
Vadovas Saulius Kliorys
Adresas 24985 Pleasant Trail, Richmond Heights, OH 44143
Pavadinimas Choras „Daina“
Vadovė Renata Armalaitė
Telefono numeris (+1 561) 865-7158
Pavadinimas Filadelfijos lietuvių choras „Laisvė“
Vadovė Ilona Babinskienė
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Šv. Andriejaus bažnyčios choras ,,Laisvė”
Vadovė Ilona Babinskienė
Telefono numeris (+1-609) 671-1833
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lietuvių meno ansamblis „Dainava“
Vadovas Darius Polikaitis
Pavadinimas Vyčių choras
Adresas 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL 60629
Telefono numeris (708)-945-4910
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Niujorko Maironio lituanistinės mokyklos jaunimo choras
Vadovės Gintarė Bukauskienė ir Birutė Mockienė
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Palaiminto Jurgio Matulaičio misijos choras
Vadovė Jūratė Lukminienė
Adresas 14911 W. 127th Street, Lemont, IL 60439
Telefono numeris (630) 257-5613
Interneto svetainė www.matulaitismission.com
Pavadinimas Palaiminto Jurgio Matulaičio misijos vaikų choras "Vyturys“
Vadovas Darius Polikaitis
Adresas 14911 W. 127th Street, Lemont, IL 60439
Telefono numeris (630) 257-5613
Interneto svetainė www.matulaitismission.com
Pavadinimas Saulės lituanistinės mokyklos choras
Vadovė Audronė V. Durham
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.saulesmokykla.org
Pavadinimas Šv. Andriejaus parapijos choras
Vadovė Geraldine Ganzer-Sintautaitė
Adresas 1913 Wallace St. /19th St., Philadelphia, PA 19130
Telefono numeris (+1-215) 765-2322
Pavadinimas Vaikų choras „Varpelis“
Vadovė Birutė Mockienė
Telefono numeris (+1 908) 918-0441
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė
Vadovė Zita Ūsavičiūtė
Telefono numeris (+1 908) 892-5045
Pavadinimas „Žiburio“ mokyklos  choras
Vadovė Rita Giedraitienė
Adresas Detroit, MI, 25335 W. Nine Mile Rd., Southfield, MI 48034
Telefono numeris (+1 734) 367-9979
Pavadinimas Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo sąjunga (ŠALFASS)
Telefono numeris +1-732-317-9195
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.salfass.org
Pavadinimas Čikagos lietuvių krepšinio lyga
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.clkl.net
Pavadinimas Floridos lietuvių krepšinio lyga
Telefono numeris +1 561 574 0072
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Atlantos lietuvių sporto klubas
Adresas 2215 Krystle Way, Cumming, GA, 30041 USA
Telefono numeris +1770-633-6356
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Baltimorės lietuvių atletų klubas „Vilkas“
Adresas 2603 Myrtle Avenue, Baltimore, MD, 21227-2923 USA
Telefono numeris +1 410-247-0309
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Baltimorės lietuvių atletų klubas „Vilkas“
Adresas 1501 Frederick Avenue, Cattonsville, MD, 21228 USA
Telefono numeris +1 410-455-9737
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Baltimorės lietuvių atletų klubas „Vilkas“
Adresas 14318 Dairydale Court, Baldwin, MD, 21013 USA
Telefono numeris +1 410-592-5251
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Bostono lietuvių sporto klubas „Grandis“ (tinklinis)
Adresas 126 Blueberry Lane, Westwood, MA, 02090 USA
Telefono numeris +1 781-769-0120
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Bostono lietuvių sporto klubas „Grandis“ (krepšinis)
Adresas 30 Otis Street, Apt. 1, Somerville, MA, 2145 USA
Telefono numeris +1 617-888-0347
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos atletų sporto klubas „Lituanica“
Adresas 20 Kane Court, Willowbrook, IL, 60527-2263 USA
Telefono numeris +1 630-789-0529; +1 312-681-3947; +1 312-681-3895
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos atletų sporto klubas „Lituanica“
Adresas 14911 127th Street, Lemont, IL 60439 USA
Telefono numeris +1 630 257-8787
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.lituanica.org
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Neris“ (krepšinis)
Adresas 21W411 Acorn Avenue, Glen Ellyn, IL, 60137 USA
Telefono numeris +1 630-469-1597, +1 773-255-9387
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Neris“ (tinklinis)
Adresas 14770 Ashford Drive, Lemont, IL, 60439 USA
Telefono numeriai +1 630-243-9084; +1 630-241-7852
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Žalgiris“
Adresas 14442 South Pheasant Lane, Homer Glen, IL, 60441-9288, USA
Telefono numeris +1 708-243-7547
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos Čikagos LSSK „Ąžuolas“
Telefono numeris +1 773-581-7374
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Radviliškis“
Adresas 7979 Williams Drive, Willowbrook, IL, 60527 USA
Telefono numeris +1 312-388-0006
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Rambynas“
Adresas Naperville 119 Olsen Drive Apt.2K, IL, 60540 USA
Telefono numeris +1 630-885-0102
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių teniso klubas
Adresas 128 S. Stone, LaGrange, IL, 60525 USA
Telefono numeris +1 708-288-4531
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių futbolo klubas „Lituanica“
Adresas 1277 Janas Lane, Lemont, IL, 60439 USA
Telefono numeris +1 773-616-9701
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių golfo klubas
Adresas 13857 Steepleview Lane, Lemont, IL, 60439 USA
Telefono numeris +1 630-243-8763
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių golfo klubas
Adresas 1236 Camelot Lane, Lemont, IL, 60439 USA
Telefono numeris +1 630-243-1432
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių stalo teniso klubas
Adresas 905 Warner Avenue, Lemont, IL, 60439 USA
Telefono numeris +1 630-257-3182
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Kretinga“
Adresas 13815 W.Shady Lane, Homer Glen, IL, 60491-9364 USA
Telefono numeriai +1 630-917-2165, +1 708-724-7205
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Vytis“
Adresas 603 67-th Place, Willowbrook, IL, 60527 USA
Telefono numeris +1 630-915-2769
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Atlantas“
Adresas 2947 Stockton Court, Naperville, IL, 60564 USA
Telefono numeris +1 630-788-4968
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Kaunas“
Adresas 333 N.Warwick Avenue, Westmont, IL, 60559 USA
Telefono numeris +1 708-692-7956
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Stumbras“
Adresas 11212 S.Cottonwood Drive, Unit D, Palos Hills, IL, 60465 USA
Telefono numeris +1 708-351-3303
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Stumbras“
Adresas 25W460 Surrey Avenue, Naperville, IL, 60565 USA
Telefono numeris +1 847-293-4085
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Klyvlendo lietuvių sporto klubas „Žaibas“
Adresas 8697 Harvest Home Drive, Mentor, OH, 44060- 1967 USA
Telefono numeris +1 440-209-0440
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.zaibas.org
Pavadinimas Klyvlendo lietuvių golfo klubas
Adresas Medina, OH, 44256, USA
Telefono numeris +1 330-721-2424
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Klyvlendo lietuvių sporto klubas „Žaibas“
Adresas 34251 Ridge Road, Apt. 408, Willoughby, OH, 44094-2969 USA
Telefono numeris +1 440-833-0545
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Konektikuto lietuvių sporto klubas
Adresas 103 Shagbark Drive, Derby, CT, 06418 USA
Telefono numeris +1 203-278-0385
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Detroito lietuvių sporto klubas „Kovas“
Adresas 15876 Marsha Street, Livonia, MI, 48154 USA
Telefono numeris +1 248-576-1298
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Detroito lietuvių sporto klubas „Kovas“
Adresas P.O. Box 250309, Franklin, MI, 48025-0309 USA
Telefono numeris +1 248-865-0243
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Detroito lietuvių sporto klubas „Kaunas“
Adresas 2696 Warrior Drive, Wixom, MI, 48393 USA
Telefono numeris +1 248-703-0243
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Floridos lietuvių sporto klubas „Perkūnas“
Adresas 6625 12-th Avenue North, St. Petersburg, FL, 33710 USA
Pavadinimas Los Andželo lietuvių sporto klubas „Žara-Sukūrys“ (Los Andželo lietuvių sporto klubo „Banga“ padalinys)
Adresas 14020 Roblar Road, Sherman Oaks, CA, 91423 USA
Telefono numeris +1 818-728-1371
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Los Andželo lietuvių sporto klubas „Banga“
Adresas 42811 Yosemite Springs Drive, Coarsgold, CA, 93614 USA
Telefono numeris 559-642-6756
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Los Andželo lietuvių sporto klubas "Banga"
Adresas 3562 Eastham Drive, Culver City, CA, 90232 USA
Telefono numeris +1 310-908-8630
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.LALithuanians.com
Pavadinimas Los Andželo lietuvių sporto klubas „Banga“
Adresas 323 N.Kings Road, Los Angeles, CA, 90048 USA
Telefono numeris +1 310-701-8472 
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Minesotos lietuvių sporto klubas „Uodai“
Adresas 2400 East 125-th Street, Burnsville, MN, 55337-3138 USA
Telefono numeris +1 612-290-1732
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Nantuketo lietuvių sporto klubas „Olimpas“
Adresas 33 Surfside Road, Nantucket, MA, 2554 USA
Telefono numeris +1 774-229-6163
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Naujojo Džersio lietuvių sporto klubas „Liepsna“
Adresas 510 Avenel Street Apt.10, Avenel, NJ, 07001 USA
Telefono numeris +1 732-713-5108
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Naujojo Džersio sporto klubas „Statyba“
Adresas 1212 Pinetree Way, Belmar, NJ, 07719 USA
Telefono numeris +1 732-300-3259
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Niujorko lietuvių atletų klubas
Adresas 21 Edgewood Road, Darien, CT, 06820 USA
Telefono numeris +1 203-918-7031
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.nylak.com
Pavadinimas Niujorko lietuvių atletų klubas
Adresas 521 Greeley Avenue, Staten Island, NY, 10306-5449 USA
Telefono numeris +1 718-987-9703
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Niujorko lietuvių atletų klubas
Adresas 16 East 9-th Rd., Broad Channel, NY, 11693 USA
Telefono numeris +1 718-945-2735
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Niujorko lietuvių sporto klubas „Artojas“
Adresas 430 Ocean Parkway, Apt. 40, Brooklyn, NY, 11218 USA
Telefono numeris +1 646-281-4928
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Niujorko lietuvių sporto klubas „Perkūnas“
Adresas 8 Towne Lane, Centereach, NY, 11720 USA
Telefono numeris +1 631-846-6920
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Filadelfijos lietuvių sporto klubas „Aras“
Adresas 382 Holly Drive, South Hamton, PA, 18966 USA
Telefono numeris +1 267-934-4725
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Filadelfijos lietuvių sporto klubas „Aras“
Adresas 78 Mark Twain Drive, Hamilton Square, NJ, 08690 USA
Telefono numeris +1 609-586-2968
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas San Diego lietuvių teniso klubas „Aras“
Adresas 3522 Tierra Linda Lane, Fallbrook, CA, 92028  USA
Telefono numeris +1 760-723-4377
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Vašingtono lietuvių sporto klubas „Vėjas“
Adresas 5604 Eastburn Drive, Springfield, VA, 22151 USA
Telefono numeris +1 703-425-5540
E. pašto adresas [email protected]

Žiniasklaida

Pavadinimas „Draugas“
Adresas 4545 W. 63rd. Str. Chicago, Illinois 60629
Telefono numeris +1 773-585-9500
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.draugas.org
Pavadinimas „Amerikos lietuvis“
Adresas 7950 W. 99th. ST., Hickory Hills, IL 60457
Telefono/fakso numeris (+1 708) 546 3156/(+1866) 340 7495
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.alietuvis.com
Pavadinimas „Čikagos aidas“
Adresas 615 Academy Drive, Northbrook, IL 60062
Telefono/fakso numeris 847-272-9222/847-272-7755
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.aidas.us
Pavadinimas „Bičiulystė“
Adresas P.O.BOX 6247, Villa Park, IL 60148
Telefono numeris +1-630-290-0191
E. pašto adresai [email protected], [email protected]
Interneto svetainė www.biciulyste.com
Pavadinimas Bridges
Adresas 2715 E. Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134
Telefono numeris (+1 800)- 625 -1170
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lithuanian Heritage
Adresas P. O. Box 225, Lemont, IL 60439-0225, USA
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.LithuanianHeritage.com
Pavadinimas „Eglutė”
Interneto svetainė www.eglute.org
Pavadinimas Lituanus
Adresas 47 W. Polk St. Suite 100-300, Chicago, IL 60605
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.lituanus.org
Pavadinimas „Pensininkas“
Adresas 2711 West 71 street, Chicago, Illinois 60629
Telefono numeris (+1 773)-476 2655
Pavadinimas Amerikos lietuvių televizija
Adresas 14911 127th St., Lemont, IL 60439, JAV
Telefono numeris +1-708-839-9022
Pavadinimas Lietuvių radijo klubas
Adresas 127 Clark Drive, Los Angeles, CA  90048
Telefono numeris +1 310 275-2690
Pavadinimas Los Andželo lietuvių radijas
Adresas 847 19th Street, Santa Monica,CA
Telefono numeris +1 310 453-1504
Pavadinimas „Tėvynės garsai“
Vadovas Alfonsas Dzikas
Adresas 43 Mildred Road, W. Hartford, CT  06107
Telefono numeris +1 860 521-6028
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lithuanian radio
Adresas 4459 S. Francisco Ave, Chicago, IL  60632
Telefono numeris +1 773 847-4903
Pavadinimas Margutis II
Adresas Chicago, IL 2711 W. 71st St.  60629
Telefono numeris +1 773 476-2242
Pavadinimas Studija "R"
Adresas P.O. Box 1161, Oak Park, IL 60304
Telefono numeris +1 708 386-0556
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.laikas.com
Pavadinimas Radijo valandėlė lietuviams
Adresas 719 S.Curley St., Baltimore, MD 21224
Telefono numeris +1 410-276-4598
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Amerikos lietuvių balso radijo klubas
Adresas 13436 Garfield, Redford, MI 48239
Telefono numeris +1 248-767-6136
Interneto svetainė www.wnzk.com
Pavadinimas Lietuviškų melodijų radijo valandėlė
Adresas 7405 Rockdale Ct., W. Bloomfield MI 48322
Telefono numeriai +1 248-669-2028, +1 248-553-0540
Interneto svetainė www.wpon.com
Pavadinimas Lietuvių radijo zona
Adresas P.O. Box 504, Union Pier, Michigan 49129
Interneto svetainė www.radioharborcountry.org
Pavadinimas Dainos aidas
Adresas 229 Nester St, Rochester, NY  14621
Pavadinimas Niujorko lietuvių radijas
Adresas 82-32 Bell Boulevard, Hollis Hills, NY 11427
Telefono numeris +1 718 776-1687
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.LietuviuRadijasNY.org
Pavadinimas Tėviškės aidai
Adresas 3144 Chadbourne Road, Shaker Heights, Ohio 44120
Telefono numeris +1 216 283-8853
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Tėvynės garsai
Adresas 4249 Lambert Rd, South Euclid, OH  44121
Telefono numeris +1 216 382-9268
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Echoes of Lithuania
Adresas 321 Conniston Ave, Pittsburgh, PA  15210
Telefono numeris +1 412 381-8669
E. pašto adresas [email protected]

Informacija internete

www.litua.com
www.lithchat.com

 

Artimiausi renginiai

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha